Vidaus taisyklės

1. Sporto klubo paslaugomis gali naudotis asmenys susimokėję vienkartinio
apsilankymo mokestį, išsipirkę abonementą ar pasirašę patalpų nuomos sutartį
ir atsiskaitę sutartyje numatytomis sąlygomis.
2. Abonementu gali naudotis tik asmuo, kuris jį įsigijo. Klubo darbuotojas
turi teisia pareikalauti asmens dokumentą.
3. Įsigyjus abonementą, abonementą klientas privalo pradėti naudotis Sporto
klubo paslaugomis ne vėliau kaip po dviejų mėnesių nuo išsipirkimo datos,
jei nėra suderinta kitaip su sporto klubo administracija.
4. Abonementas galioja iki nurodytos datos.
5. Likus pusei valandos iki Sporto klubo uždarymo valandos ir darbo pabaigos,
klientai neįleidžiami.
6. Atėjus uždarymo laikui klientai turi įšeiti iš Sporto klubo teritorijos.
7. Neblaivūs asmenys į sporto klubą neįleidžiami.
8. Įsigijus abonementą ar sumokėjus grynais ir gavus paslaugą ar jos negavus
dėl paties lankytojo kaltės, pinigai negrąžinami.
9. Sporto komplekse draudžiama rūkyti, vartoti alkoholį, ar kitas svaiginamąsias
medžiagas.
10. Lankytojams draudžiama užeiti į tarnybines patalpas.
11. Lankytojas pastebėjes kokius nors gedimus praneša Sporto klubo administratoriui.
12. Kiekvienas lankytojas privalo turėti savo rankšluostį ir šlepetes.
13. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl sveikatos sutrikimų ir nelaimingų
atsitikimų Sporto klubo patalpose ar teritorijoje.
14. Sporto klubas neatsako už persirengimo patalpose, treniruočių vietose,
poilsio kambaryje, pirtyje ar kitose patalpose paliktus asmeninius daiktus.
Daiktai iš persirengimo spintelių turi buti paimti iki Sporto klubo darbo
pabaigos.
15. Pametus abonementą, naujas išduodamas pateikus apmokėjimo dokumentą (
kasos čekis ar pinigų priėmimo kvitą).
16. Kilus konfliktinei situacijai Sporto klubo darbuotojai turi teisę iškviesti
policiją ar apsaugos tarnybą.
17. Klientui nesilaikant vidaus tvarkos taisyklių ar sutarties sąlygų, paslaugų
teikimas jam gali būti nutraukiamas nuo pažeidimo užfiksavimo momento.
18. Treniruočiu vietose prašoma dėvėti tvarkingus sporto drabužius, avėti
švaria sportinę avalinę.
19. Draudžiama sportuoti basomis, avėti lauko futbolui skirtą avalinę ar avalynę,
kuri braižo ir gadina sporto salės grindis, bei palieka spalvotus dryžius.
20. Nerekomenduojama avėti šlepetėmis.
21. Nerekomenduojama treniruočių metu kramtyti kramtomosios gumos.
22. Sportui skirtas inventorius klientui išduodamas sumokėjus jo nuomos kainą
(išskyrus atvejus, kai tokia įranga suteikiama nemokamai) ir pasirašius žurnale.
23. Po treniruotės nadotą inventoriu grąžinti Sporto klubo darbuotojui ir
pasirašyti žurnale.
24. Klientui pavėlavus puse valandos, Sporto klubas pasilieka teisia leisti
naudotis išnuomotomis patalpomis kitiems klientams savo nuožiūra.
25. Pasibaigus treniruočių laikui, klientas privalo palikti sporto salę, kurioje
treniravosi.
26. Treniruočių vietose draudžiama valgyti maisto produktus ir gerti gėrimus
(išskyrus vandenį ir mineralinį vandenį naudojant nedužtamą tarą).
27. Sporto kompleksas Valstybės švenčiu dienomis nedirba.
28. Apie įvairius tvarkos ar darbo laiko pasikeitimus bus pranešta Sporto
klubo skelbimų lentoje.
29. Visais kilančiais klausimais kreiptis į sporto klubo darbuotoją arba skambinti
telefonu ( 85 274 14 26, 86 523 14 99 )

Aerobikos-imtynių salė
1. Griežtai draudžiama avėti sportinę avalinę juodais padais.
2. Naudojant minkštą dangą, draudžiama su savimi turėti aštrius daiktus.

Skvošo, badmentono ir stalo teniso salė:
1. Griežtai draudžiama avėti sportinę avalinę juodais padais.